ISHODI UČENJA U OBRAZOVNOM I RADNOM KONTEKSTU

Authors

  • Rajko Macura Banja Luka College, Banja Luka
  • Nenad Novaković Banja Luka College, Banja Luka
  • Slavoljub Vujović Ekonomski institut, Beograd, Srbija

DOI:

https://doi.org/10.7251/BLCZB0219238M

Keywords:

ciljevi učenja, ishodi učenja, kompetencije

Abstract

Savemeno društvo se susreće sa problemom neodgovarajućih kompetencija na tržištu radne
snage. Ovaj problem je uglavnom uzrokovan nedostatkom adekvatnih i konzistentnih ishoda
svršenih učenika i studenata. Predmet istraživanja je aktuelna problematika upotrebe ishoda
učenja i razvoja potrebnih kompetencija u savremenom svijetu, u kontekstu kvaliteta nastavnog
procesa.
Cilj rada je da se stekne potpuniji uvid u pojmove ciljevi učenja, ishodi učenja i kompetencije.
Ovi pojmovi se često miješaju,te ih je potrebno posmatrati u kontekstu jednog od ključnih ciljeva
Bolonjske deklaracije, a to je povećanje pokretljivosti radne snage. Za definisanje ishoda
učenja i ključnih kompetencija, neophodno je, pored akademske zajednice, uključiti i druge
zainteresovane strane.
Primjena ishoda učenja se reflektuje na cijeli niz politika i praksi u opštem i strukovnom obrazovanju
i osposobljavanju učenika i studenata.

Downloads

Published

2021-10-28

Issue

Section

Articles