UPOTREBA KOLABORATIVNIH ALATA ZA PODRŠKU GRUPNOM DONOŠENJU ODLUKA

Authors

  • Mrkaljević Muhamed Mrkaljević Muhamed, Ekonomski fakultet Brčko

DOI:

https://doi.org/10.7251/BLCZB0219249M

Keywords:

kolaborativni softver, grupno donošenje odluka, poslovno odlučivanje, informaciona tehnologija

Abstract

U današnje vrijeme gotovo je nemoguće zamisliti poslovanje bez korištenja računara i novih
tehnologija. Računar i internet postali su svakodnevnica, koja nam pruža određeni vid podrške
u procesu poslovanja. Razvoj tehnologije nam omogućava da osim teksta i slike, koristimo i
druge multimedijalne elemente – zvuk, video, različite simulacije, animacije i sl. Ne manje bitan
faktor je i odabir alata i multimedijalnog softvera koji ćete koristiti za komunikaciju. Ovaj rad
donosi osvrt i daje uvod u korištenje multimedije u poslovanju.
Cilj je da se učesnicima sastanka obezbijedi željeni nivo komunikacije uz što bolje ostvarene
rezultate pri donošenju poslovnih odluka, te što veće uštede u troškovima putovanja, noćenja i
drugim rashodima koji se u takvom slučaju javljaju.
Upotreba kolaborativnog softvera, danas je jedan od najpopularnijih metoda u kolaborativnom
sistemu rada. Neki oblik kolaboracije integralni je dio gotovo svakog kolegija grupne saradnje.
Uspon Weba kao nove računarske platforme mijenja paradigmu korištenja računara. Temelj
tog novog okruženja je socijalna interakcija, komunikacija i kolaboracija. Iako se kolaborativna
saradnja koristi već dugo u poslovanju, te recentne tehnološke promjene nude mu nove
perspektive napretka.
Za kompanije koje koriste video konferencije kao metod okupljanja svojih menadžera sa različitih
mjesta, kao što je slučaj sa određenim bankama, web konferencije i virtuelni sastanci postale
su dio svakodnevnice. Svima koji koriste virtualne tehnologije je veoma važan kriterijum
da prostor u kome organizuju događaj ima podršku (opremu) za primjenu ovih tehnologija.

Downloads

Published

2021-10-28

Issue

Section

Articles