КЉУЧНЕ ОДРЕДНИЦЕ ЕКОЛОШКОГ МЕНАЏМЕНТА У РАЗВОЈУ ОРГАНСКЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ

Authors

  • Милан Нововић Висока пословна школа струковних студија, Београд
  • Јованка Поповић Факултет за менаџмент, Сремски Карловци
  • Наташа Марјановић Висока пословна школа струковних студија, Београд

DOI:

https://doi.org/10.7251/BLCZB0219261N

Keywords:

органска пољопривреда, еколошки менаџмент, развој, производња, животна средина

Abstract

Органска пољопривреда је вид аграрне производње, који се базира на принципима
одрживог развоја и чији је циљ производња квалитетне и здравствено безбедне хране.
Органски пољопривредни производи, као висококвалитетни производи, последица
су биолошке равнотеже екосистема и органских природних процеса. Иако органска
пољопривреда, као вид пољопривредне производње, није доминантна на светском
тржишту, присутан је стални раст тражње за њеним производима. То указује на
чињеницу да је развој органске пољопривреде у последњих неколико година, па и деценија
у непрекидној експанзији. Овај развој одвија се у складу са принципима еколошког
менаџмента, као споне између екологије и класичног менаџмента. Реч је о врсти
управљања која води рачуна о заштити животне средине и производњи производа без
употребе вештачких материја и хемијских супстанци. С тим у вези, циљ рада је да
укаже на кључне одреднице, односно значај, улогу и мотиве еколошког менаџмента у
развоју органске пољопривреде.

Downloads

Published

2021-10-28

Issue

Section

Articles