ETIKA KAO PRETPOSTAVKA OBJEKTIVNOG FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA I RAZVOJA RAÈUNOVODSTVENE PROFESIJE

Authors

  • Jozo Piljić Fakultet poslovne ekonomije, Sveučilište/Univerzitet “VITEZ” Travnik

DOI:

https://doi.org/10.7251/BLCZB0219288P

Keywords:

etika, profesionalne računovođe, kvaliteta, financijsko izvještavanje, objektivnost

Abstract

Financijsko izvještavanje u modernoj tržišnoj ekonomiji baziranoj na tržištima kapitala ima
vrlo važnu informacijsku ulogu. Naime, u uvjetima razdvojenosti funkcija vlasništva i upravljanja
u modernim korporacijama jedini su izvor financijskih podataka za ulagače upravo temeljni
financijski izvještaji. Na temelju tih informacija ulagači dolaze do korisnih informacija
koje mogu poboljšati njihove ulagačke odluke i maksimalizirati povrat ulaganja.
Kako bi postigli ciljeve računovodstvene profesije, računovođe bi pri svom radu morale primjenjivati
načela čestitosti, objektivnosti, profesionalne sposobnosti, povjerljivosti i profesionalnog
ponašanja. Posljedica raznih manipulacija računovodstvenim podacima, te posljedica mogućih
etičkih sukoba su neistiniti financijski izvještaji koji obmanjuju korisnike i cjelokupnu javnost,
usmjeravanje kapitala na projekte koji nisu ekonomski opravdani, iz kojih slijedi gubitak ulaganja
za vlasnika kapitala i nepovjerenje u financijsko računovodstveni sustav. Profesionalni
računovođa ne smije dozvoliti da bude uvučen u pripremu ili izradu financijskih izvještaja na
temelju netočnih podataka.

Downloads

Published

2021-10-28

Issue

Section

Articles