ТРГОВИНСКИ УГОВОРИ ИЗМЕЂУ БОСНЕ И ДУБРОВНИКА У СРЕДЊЕМ ВЕКУ: ДИПЛОМАТИЧКИ ОСВРТ

Authors

  • Невен Исаиловић

Abstract

Дубровачка општина имала је развијене односе са земљама у своме окружењу који су се, пре свега, заснивали на трговин- ској размени. Век и по пре него што су постали непосредни суседи, Босна и Дубровник су уређивали своје односе писаним исправама. Први уговори регулисали су управо питања трговине и заштите дубровачких трговаца у Босанској бановини. Та пракса се наставила и касније, а пи- тања трговинских односа решавана су или у склопу већих и начелних међудржавних споразума свечаног карактера, или кроз мање повеље које су у потпуности биле посвећене проблему царина, слободе трговаца и промета робе и које су се тицале текућих прилика. Овим радом се ана- лизирају дипломатичке особености тих исправа.

Published

2016-05-05