ЈОВАН БУЋА, КОТОРСКИ ВЛАСТЕЛИН (14-15. ВЕК)

Authors

  • Марица Маловић Ђукић

Abstract

На основу необјављене которске и дубровачке архив- ске грађе, објављених извора и литературе, приказан је Јованов живот и рад, трговачки и кредитни послови у Котору и Дубровнику, породичне прилике и имовински односи. Кроз пословну делатност Јована Буће осликава се постепено опадање економске а тиме и политичке моћи породице Бућа у првим деценијама 15. века,за разлику од 14. века (посебно у првој половини текућег века) када је ова породица имала велики друштвеноeкономски значај у Котору и српским земљама.

Published

2016-05-05