DEMOGRAFSKA PODOBA ISTRSKEGA MESTA PIRAN OKROG LETA 1890.

Authors

  • Darja Mihelič

Abstract

Mikroraziskava je zasnovana na rokopisnih porocnih formularjih kapiteljskega arhiva mesta Piran v severozahodni Istri za leta 1889 do 1892. V njih je ob imenu in priimku ter rojstnem datumu mladoporocen- cev naveden njun naslov, poklic ženina, ime in poklic njunih ocetov ter ime in dekliški priimek njunih mater. Obe moški prici sta obicajno oznaceni z imenom, priimkom in poklicem, vcasih tudi z imenom in poklicem oceta. V omenjenih štirih letih je v zakon stopilo po 320 moških in žensk, skupaj 640 ali 5,2% od celotnega števila tedanjega piranskega prebivalstva, kar omogoca zanesljivo analizo frekvenc porok po datumih, starostne strukture mladoporo- cencev, priimkov, imen, poklicev itd.

Published

2016-05-05