УЛОГА ИНСТИТУЦИЈА СРЕДЊЕГ И ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА У РАЗВОЈУ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПРОФЕСИЈЕ

Authors

  • Душко Шњегота
  • Бранка Милошевић Шњегота

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZREFB1812007S

Abstract

Рачуноводство несумњиво представља један од темеља квалитетног процеса одлучивања и управљања различитим пословним и другим системима. Експанзија пословних активности на међународном и глобалном плану, упоредо са развојем робног и финансијског тржишта, утицала је на снажне промјене у традиционалним системима рачуноводства и финансијског извјештавања и потребу константног прилагођавања националног регулаторног оквира и рачуноводствене праксе у земљама широм свијета. Једно од кључних обиљежја процеса напуштања традиционалних и преласка на рачуноводствена правила и принципе који су данас опшеприхваћени на глобалном плану представља одлука о увођењу у примјену Међународних рачуноводствених стандарда, односно Међународних стандарда финансијског извјештавања. Овакав искорак у Републици Српској направљен је још почетком вијека, када је отворен и трајни процес континуиране едукације свих заинтересованих за професионално обављање послова у области рачуноводства. У овом раду се, на основу анализе регулаторног оквира, наставних и студијских програма и других релевантних докумената и информација, сагледавају неке од квалитативних карактеристика образовног процеса у средњим стручним школама и на јавним високошколским установама у Републици Српској у областима које су, директно или индиректно, повезане са стицањем знања и вјештина неопходних будућим професионалним рачуновођама. Проведена истраживања заснивају се на претпоставци да квалитет рачуноводствене професије, поред осталог, у великој мјери зависи и од квалитета образовног процеса који се одвија у поменутим институцијама. Циљ истраживања је да се идентификују основне карактеристике узрочно-посљедичне везе између образовног процеса и квалитета рачуноводствене професије и дају препоруке за могућа унапређења.

Published

2018-12-20

Issue

Section

Чланци