MODELI ZA PREDIKCIJU STALNOSTI POSLOVANJA I VJEROVATNOĆE BANKROTSTVA PREDUZEĆA

Authors

  • Radomir Božić
  • Saša Stevanović

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZREFB1812019B

Abstract

U prvom dijelu rada se ukazuje na potrebu, značaj i pristup (pr)ocjeni vjerovatnoće poslovno-finansijskih kriza i bankrotstva preduzeća kao prijetnje stalnosti poslovanja, zasnovan na podacima iz finansijskih izvještaja, te daje pregled relevantne literature. Drugi dio rada elaborira odgovarajuće metodologije i modela testiranja vjerovatnoće bankrotstva, razmatra mogućnost prilagođavanja određenih modela razvijenih za ovu svrhu za primjenu u Bosni i Hercegovini, te pristup i razvoj sopstvenih modela koji bi mogli obezbijediti zadovoljavajući stepen pouzdanosti predviđanja bankrotstva i ugrožavanja pretpostavke o stalnosti poslovanja preduzeća u Bosni i Hercegovini. Rezultati testiranja odabranih modela su prezentovani u trećem dijelu rada. Četvrti dio rada sadrži analizu i razmatranje mogućih područja primjene testiranih modela u funkciji donošenja odgovarajućih poslovnih odluka zasnovanih na scenario analizi, te ukazuje na aktuelne pravce u razvoju prakse modeliranja, vještačke inteligencije i “dubokog učenja”. Peti dio rada sadrži zaključna razmatranja.

Published

2018-12-20

Issue

Section

Чланци