OBEZBJEĐENJE KVALITETA KAO FAKTOR UVJERENOSTI DA SISTEM DOBRO FUNKCIONIŠE

Authors

  • Cviko Jekić

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZREFB1812089J

Abstract

U članku se istražuje obezbjeđenje kvaliteta kao dio menadžmenta kvalitetom usredsređen na obezbjeđivanje uvjerenosti da su ispunjeni zahtjevi kvaliteta. Planiranjem i kontrolom proizvod i usluga treba da imaju kvalitet koji zadovoljava zahtjeve korisnika. Zbog nesavršenosti inputa i procesa (aktivnosti), i pored brižljivo obavljenog planiranja i kontrole kvaliteta, na proizvodima i uslugama se u stvarnosti pojavljuju greške različitih posljedica. Rizici slabog kvaliteta se javljaju u skoro svim aktivnostima organizacije i posljedice mogu biti po sve zainteresovane strane. Stoga, zainteresovane strane imaju potrebu za internim i eksternim procjenama i provjerama, čime stiču povjerenje u stvarne rezultate organizacije. Za realizaciju ovog istraživanja bilo je neophodno navesti i obrazložiti svrhu i mjesto obezbjeđenja kvaliteta u menadžmentu kvaliteta, posljedice po organizacije ukoliko ne obezbjeđuju kvalitet i mjere koje mogu preduzeti kako bi ispravile greške i efektivno funkcionisale. U radu se istraživala stručna i naučna literatura iz ove oblasti i koristile metode deskriptivna, analize, sinteze. Rezultati istraživanja ukazuju na značaj obezbjeđivanja kvaliteta za sticanje neophodne uvjerenosti svih zainteresovanih subjekata da sistem kvaliteta dobro funkcioniše.

Published

2018-12-20

Issue

Section

Чланци