OCJENA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA

Authors

  • Milena Lukić

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZREFB1812109L

Abstract

Uspješnost poslovanja preduzeća utvrđuje se pokazateljima uspješnosti poslovanja. U ocjeni uspješnosti poslovanja preduzeća koriste se pokazatelji uspješnosti poslovanja iz grupe ekonomičnosti, rentabilnosti, produktivnosti itd. Prednost korišćenja pokazatelja u odnosu na apsolutne veličine iz finansijskih izvještaja je njihova nezavisnost od veličine preduzeća.
S obzirom da se u postupku ocjene uspješnosti poslovanja preduzeća ocjenjuju na bazi grupe pokazatelja, može se reći da je ocjena uspješnosti poslovanja višedimezionalan proces. Zbog toga je u radu razmatrana mogućnost primjene višekriterijumskih metoda za ocjenu uspješnosti poslovanja osiguravajućih društava. Korišćena je TOPSIS metoda na primjeru osiguravajućih društava, ali se isto tako moglo učiniti i u bilo kojoj drugoj privrednoj grani.
Dobijeni rezultati pokazuju da se korišćenjem parcijalnih pokazatelja uspješnosti poslovanja i višekriterijumskih metoda može izvršiti ocjena uspješnosti poslovanja i rangiranje osiguravajućih društava prema ukupnoj uspješnosti poslovanja.

Published

2018-12-20

Issue

Section

Чланци