ANALIZA EFIKASNOSTI TRGOVINSKIH PREDUZEĆA U SRBIJI

Authors

  • Radojko Lukić

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZREFB1913015L

Abstract

Vrlo je aktuelna i kontinuirano se istražuje problematika efikasnosti i totalne faktorske produktivnost u svim
privrednim sektorima, što znači i u trgovinskom. Pri tom se u novije vreme sve više koristi DEA analiza, DEA
prozor analiza, DEA Malmquist indeks produktivnosti, Fuzzy Topsis metoda i drugi matematički modeli i metode,
pored statističke analize. Imajući to u vidu, u ovom radu se istražuje dinamika efikasnosti i totalne faktorske
produktivnosti trgovinskih preduzeća u Srbiji po pojedinim regionima primenom DEA prozora analize i DEA
Malmquist indeksa produktivnosti. Dobijeni rezultati istraživanja pokazuju da je znatno veća efikasnost i
produktivnost trgovinskih preduzeća u regionima Srbija – Sever, Beogradski region, i Region Vojvodine nego u
ostalim posmatranim regionima (Srbija – Jug, Region Šumadije i Zapadne Srbije i Region Južne i Istočne Srbije).
U svim, a posebno u regionima Srbija – Jug, Region Šumadije i Zapadne Srbije i Region Južne i Istočne Srbije,
potrebno je preduzeti odgovarajuće mere, pre svega što veća primena novih koncepata upravljanja troškovima,
i informacione i komunikacione tehnologije u cilju unapređenja efikasnosti i produktivnosti trgovinskih
preduzeća u budućnosti..

Published

2019-07-29