UTICAJ KOGNITIVNE DISONANCE NA PONAŠANJE POTROŠAČA

Authors

  • Nikola Gluhović

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZREFB1913037G

Abstract

Teorija kognitivne disonance od velike je važnosti za naprednije razumijevanje
ponašanja potrošača, ali i kod pojačanog interesovanja preduzeća za prepoznavanje,
sagledavanje i analiziranje postkupovnog ponašanja potrošača. U radu se istražuju
faktori koji utiču na stvaranje kognitivne disonance, naročito kod donošenja odluka o
kupovini proizvoda i/ili usluga. Takođe, u radu se nastoji definisati problem
identifikovanja određenog spektra vrijednosti, vjerovanja i emocija koji su međusobno
nekompatibilni i sa kojima se suočavaju potrošači tokom odlučivanja, te ponuditi
rješenja za prevazilaženje ovih problema.
Cilj rada prepoznaje se u istraživanju uticaja i implikacija kognitivne disonance na
različite aspekte postkupovnog ponašanja potrošača kod kupovine proizvoda i/ili usluga.

Published

2019-07-29