MENADŽMENT DOGAĐAJA KAO PLATFORMA ZA SINHRONIZACIJU AKTIVNOSTI INSTITUCIJA VLASTI, PRIVREDE I OBRAZOVNIH INSTITUCIJA

Authors

  • Elvir Čizmić

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZREFB1913053C

Abstract

Koncept upravljanja događajima predstavlja veliku sliku, odnosno radni okvir, koji daje odgovore na
sva bitna pitanja koja se odnose na planirane događaje, upravljanje događajima, projektiranje i
operacije događaja. S obzirom da savremeni koncepti upravljanja troškovima polaze od činjenice da su
aktivnosti osnovni elementi koji generiraju troškove, odnosno konzumiraju resurse, jasno da se na
upravljanje događajima u potpunosti mogu primjeniti novi sistemi upravljanja troškovima na bazi
aktivnosti, kao i principi upravljanja projektima. Menadžment događaja je multidisciplinarna naučna
disciplina, jer u kreiranje modela, koncepata i praksi uključuje spoznaje koje dolaze iz drugih naučnih
diciplina, dok kroz aplikaciju istih objedinjuje rad različitih obrazovnih profila koji, pored
profesionalnog menadžera za upravljanje događajima, uključuju psihologe, sociologe, ekonomiste,
pravnike i druge obrazovne profile tehničkih i prirodnih znanosti što zavisi od specifičnosti događaja te
njegovog sadržaja, vremena, fokusa, namjene, lokacije kroz jasno razumjevanje istog kao
interdiscipninarno orijeniranog naučnog pravca. Industrija događaja, uključujući sajmove, festivale,
sastanke, konferencije, izložbe, vjerske događaje, sport i niz drugih događanja, brzo se razvija i čini
značajan doprinos poslovnom razvoju a posebno u oblasti turizma ali ujedno predstavlja i platformu
za početak ili unapređenje poslovnih aktivnosti u drugim privrednim granama. S povećanjem regulacije
i rasta državne i korporativne uključenosti u događaje, okruženje za ovaj vid industrije i biznisa je
postalo znatno složenije. Voditelji događaja sada su potrebni za identifikaciju i servisiranje širokog
raspona sudionika, odnosno interesnih skupina uz balansiranje njihovih zahtjeva, potreba i ciljeva. Ovaj
rad ima za cilj prezentirati ključne komponente različitih događaja koji bi mogli biti iskorištemi za
privredni razvoj Bosne i Herecegovine, kroz korištenje naučnih spoznaja menadžmenta događaja kao
platforme za optimizaciju djelovanja institucija vlasti, poslodavaca i obrazovnih institucija.

Published

2019-07-29