MULTIDISCIPLINARNI DODIPLOMSKI STUDIJ POSLOVNE INFORMATIKE IZ PERSPEKTIVE EKONOMIJE I KOMPJUTINGA – PRILAGODBA SAVREMENOM POSLOVANJU

Authors

  • Azra Bajramović
  • Aida Brkan-Vejzović
  • Armina Hubana
  • Jasmin Azemović
  • Denis Mušić
  • Zanin Vejzović

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZREFB1913071B

Abstract

Druga polovina prošlog vijeka okarakterisana je vrtoglavim razvojem računarske
industrije koja je ubrzo postala osnovni preduslov razvoja svih sektora privrede.
Uzimajući u obzir pomenuto, porasla je i potreba za stručnjacima koji će u segmentu
poslovanja biti u stanju povezati tehničke i upravljačke zajednice. Rezultat je bio
pokretanje studija poslovne informatike, pod tim istim, sličnim ili različitim imenima,
najčešće u okviru poslovnih škola kao studij prvog ciklusa. Međutim, razvojem u
području poslovanja, a pogotovo kompjutinga, u novom mileniju se ovaj studij sve više
pojavljuje kao samostalan sa tendencijom da postane ravnopravna organizacijska
jedinica unutar hijerarhije univerziteta. Ovaj rad ima za cilj da predstavi teoretsku
osnovu kurikuluma i praktičan primjer studija Poslovna informatika koji je rezultat
zajedničkog rada Ekonomskog fakulteta i Fakulteta informacijskih tehnologija
Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

Published

2019-07-29