Pravila oporezivanja vaučera u EU

Authors

  • Dinka Antić

DOI:

https://doi.org/10.7251/FIN1604046A

Abstract

Pojam „vaučer“ obuhvata različite vrste vrijednosnih kupona, prepaid kartica mobilne telefonije, poklon-kartica, šoping-kartica za diskont
kupovine i sličnih kartica kojima se omogućava kupovina dobara ili usluga, direktno ili putem elektronske trgovine. Do sada su članice
na različit način oporezivale vaučere, neke odmah po izdavanju, a druge u momentu realizacije vaučera kada se vrši promet dobrima
ili uslugama. U prekograničnim transakcijama unutar EU, različit poreski tretman vaučera dovodi do pojave dvostrukog oporezivanja ili
dvostrukog neoporezivanja, sa negativnim posljedicama po prihode članica i tržište EU u cjelini. EU je u junu 2016. usvojila izmjene PDV
direktive u vezi sa oporezivanjem vaučera, koje imaju za cilj eliminiranje divergentnih nacionalnih poreskih pravila.

Published

2017-10-09

Issue

Section

Чланци