JEDAN PREDLOG ZA EFIKASNIJI PRORAČUN PARAMETARA KOD SLOŽENIH HEMIJSKIH REAKCIJA

Authors

  • Branko Pejović
  • Vladan Mićić
  • Milorad Tomić
  • Vojislav Aleksić

DOI:

https://doi.org/10.7251/GHTE1208001P

Abstract

U prvom delu rada, za karakterističan primer složene hemijske reakcije, proanalizirano je nekoliko matematičkih metoda za rešavanje sistema diferencijalnih jednačina kojima se opisuje proces, a koje se najčešće koriste u inženjerskoj teoriji i praksi. Analiza je izvršena sa aspekta neophodnog matematičkog znanja, potrebnog vremena za rešavanje problema, mogućnosti greške kao i kontrole dobijenih rezultata.

U drugom delu rada, dat je predlog za efikasnije rešavanje posmatranog problema pri čemu je primenjen princip redukcije sistema na jednu diferencijalnu jednačinu, koju je najpogodnije posmatrati kao nehomogenu jednačinu I reda sa konstantnim koeficijentima, zavisnu od vremena. Pokazano je da je predložena metoda pogodnija u odnosu na postojeće, s obzirom da ima određene prednosti i može se koristiti kao alternativa istim.

References

projektovanje hemijskih reaktora, složene hemijske reakcije, hemijska kinetika, sistemi diferencijalnih jednačina i njihova redukcija, nehomogene i homogene diferencijalne jednačine, matematičke metode u hemiji

Published

2012-09-23