Nikolovski, B.G, Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet, Novi Sad, Srbija,