Botić, Tatjana, Univerzitet u Banjaluci, Tehnološki fakultet, RS, BIH