Mićić, Vladan, Tehnološki fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina