Batoz, Zeljana, Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet Banja Luka, RS, BiH