SOCIOEKONOMSKE TENZIJE KAO POSLJEDICA RAZVOJNE STRATEGIJE DRUŠTVA

Authors

  • Jasminka Medić
  • Željka Gagović

DOI:

https://doi.org/10.7251/POS1718337M

Abstract

Osnovni cilj rada je da se, polazeći od postavljenog zadatka - utvrđivanje razloga prisutnosti socioekonomskih tenzija koje nastaju kao neminovna pojava privrednog razvoja, objasni otpor sredine ka prihvatanju činjenice da je današnje vrijeme, vrijeme ekonomije humanog kapitala i investiranja u ljude, te da je budućnost u dobrom upravljanju humanim kapitalom (Ristić et al. 2016, 632) Da bi to bilo moguće neophodno je ubijediti ljude da prihvate činjenicu o potrebi podizanja obrazovanja na viši nivo.

Saglasno tome u radu će biti korištene određene naučne metode, prvenstveno, metoda deskripcije, uporedna metoda i analiza. Rezultati istraživanja ukazuju na činjenicu da ljudi najbolje i najkvalitetnije investiraju kada u sebe investiraju. Naime, ljudi sami ulažu u bogatstvo naroda, povećavajući sveukupni kapital ljudskog društva, bez obzira što je postojeće znanje u nacionalnom bogatstvu ograničeno na komponente koje su izvan čovjeka. Na osnovu rezultata istraživanja nameće se zaključak da je obrazovanje potrebno shvatiti kao investiranje u ljude. Iz tog razloga pogrešno je obrazovne izdatke tretirati kao tekuću potrošnju, odnosno kao izdatke za blagostanje i trošenje resursa koje smanjuju štednju. Obrazovanje nije u osnovi potrošno dobro već predstavlja kvalitet stanovništva u formi ljudskog kapitala sa rastućim prinosima. Osviješćen i obrazovan pojedinac, radno angažovan i odgovoran, koji pritom zna da odredi prave životne vrijednosti i ne sagori u profesiji, predstavlja nosioca izlaza iz socioekonomskih tenzija, koje ometaju dalju primjenu razvojne strategije.

Published

2018-09-04