EFEKTI DIREKTNIH STRANIH ULAGANJA NA EKONOMSKI RAZVOJ BOSNE I HERCEGOVINE

Authors

  • Ilija Šušić
  • Milan Šušić

DOI:

https://doi.org/10.7251/PMG1602001S

Abstract

Sa makrostanovišta, investicije su determinanta privrednog razvoja u cjelini, ali i razvoja privrednih subjekata sa mikrostanovišta. Investicije ĉine nezaobilazan element svake ekonomske politike, jer se njihovom realizacijom ostvaruju pretpostavke, ne samo ekonomskog razvoja, već i stabilnosti privrednih i društvenih tokova. Strane direktne investicije predstavljaju veoma znaĉajan oblik u finansiranju globalne ekonomije i najzastupljenije su u finansiranju nacionalnih privredâ zemalja u razvoju i zemalja u tranziciji. Motivi investitora za transfere kapitala u druge zemlje su brojni, pa strane direktne investicije u svijetu kontinuirano rastu. Ekonomija Evropske unije je vodeća svjetska privreda sa najvišim stepenom otvorenosti, kako za uvoz, tako i za izvoz kapitala.
U radu je posebna paţnja posvećena i uticaju stranih direktnih ulaganja na ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine. Naglasak je stavljen na aktivnosti koje je neophodno sprovoditi kako bi bila realizovana veća ulaganja. Uz korišćenje statistiĉko-kvantitativne analize, u radu je pokazano da je priliv inostranog kapitala osnovna pretpostavka generisanja i akcelerisanja ekonomskog razvoja i da priliv inokapitala ima pozitivan uticaj na ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine. Praćenje i analiza razliĉitih instrumenata priliva inostranog kapitala, sa naglaskom na ulaganja u poslovne i slobodne zone i zajedniĉko ulaganje sa inoinvestitorima, nam nedvosmisleno ukazuje na ĉinjenicu da oni imaju razliĉit, ali dokazano pozitivan uticaj na makroekonomske veliĉine u Bosni i Hercegovini.

Published

2017-02-17

Issue

Section

Чланци
link situs slot gacor terbaru Situs toto togel 4D Toto Situs agen toto togel 4D Situs toto togel terpercaya slot deposit pulsa bandar togel 4d bandar togel 4d situs togel slot bandar togel resmi bandar togel 4d slot online gacor bandar slot pulsa situs togel 4d situs togel macau bandar togel macau situs togel hk judi slot online situs toto togel 4d situs toto togel keluaran toto togel slot togel 4d situs toto togel toto togel resmi togel resmi 4d bandar togel 4d toto macau 4d bandar togel 4d slot deposit pulsa situs toto togel 4d situs togel terpercaya situs toto togel situs slot online situs togel 4d situs togel toto toto togel 4d slot togel 4d situs togel terpercaya togel toto slot bandar togel terpercaya toto togel situs toto 4d resmi situs togel toto 4d bandar toto macau terpercaya bo toto togel 4d resmi agen togel 4d