UVJETNA OSUDA KAO KAZNENOPRAVNA SANKCIJA

##article.authors##

  • Gordana Mršić

##article.abstract##

U radu se prikazuje uvjetna osuda kao posebna kaznenopravna sankcija zastupljena u svim vaţećim kaznenim zakonima. Posebno je opisan nastanak uvjetne osude kroz povijest, njen znaĉaj i karakteristike u anglosaksonskom i kontinentalnom pravnom sistemu. Uĉinjen je osvrt i na djelomiĉnu uvjetnu osudu i opoziv uvjetne osude uslijed poĉinjenja novog kaznenog djela u vrijeme provjeravanja ili u sluĉaju neizvršenja posebnih obveza koje je Sud naloţio poĉinitelju kaznenog djela.

Downloads

##submissions.published##

2017-02-17

##issue.issue##

##section.section##

Чланци