GLOBALNA EKONOMSKA KONTROLA

##article.authors##

  • Boško Mandić

##article.abstract##

Razvoj globalnog pokreta u svijetu nije se dešavao stihijski. Njegovo djelovanje je osmišljeno mnogo prije nego se krenulo u akciju ekonomskog osvajanja svijeta. Imperijalistiĉka politika „Velikog brata― (Sjedinjene Ameriĉke Drţave) i njenih saveznika prema neistomišljenicima, djelovala je organizovano i sistematiĉno sa unaprijed datim rješenjima, tj. kako i na koji naĉin svijet osvojiti ali bez upotrebe sile! Osvajaĉki oslonac ovakve politike bio je pozicioniran kroz djelovanje multinacionalnih kompanija, nacionalnih finansijskih institucija te korišćenje masmedija za osvajanje javnog mijenja. U ovom radu ćemo prikazati na koji naĉin i pomoću kojih metoda se vrši globalna ekonomska kontrola.

Downloads

##submissions.published##

2017-02-17

##issue.issue##

##section.section##

Чланци