MJERENJE REZULTATA IZ OBLASTI ZNANJA I ULOGA MENADŢMENTA U ORGANIZACIJI, RAZVOJU I PROMJENAMA PRIVREDNOG SUBJEKTA

##article.authors##

  • Emir Hujdurović

##article.abstract##

U poĉetnom dijelu rada dat je kratki uvod za upoznavanje i cilj teme. Centralni dio rada zauzima oblast mjerenje rezultata u oblasti znanja, što u praksi predstavlja poseban izazov za menadţment organizacije. S tim u vezi, predstavljene su dvije odrednice za mjerenje rezultata. To su mjerenje rezultata u organizacijama koje uĉe i mjerenje rezultata u ekonomiji znanja. Kao bitan elemenat u funcionisanju organizacije predstavljena je uloga menadţmenta u razvoju i promjenama organizacija. Izgradnja organizacije koja uĉi, kroz teoriju, metode i instrumente funkcionisanja, te integracija u organizacionu infrastrukturu su dio koji je osnov za pravilan pristup menadţmenta. U završnom dijelu izneseni su praktiĉni prijedlozi za izgradnju organizacije koja uĉi. Na kraju je dat zakljuĉak na predstavljenu tematiku u radu.

Downloads

##submissions.published##

2017-02-17

##issue.issue##

##section.section##

Чланци