UTICAJ INFORMACIONO KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA NA RAD JAVNE

Authors

  • Milica Tepšić
  • Ilija Šušić
  • Slobodanka Bakić

DOI:

https://doi.org/10.7251/MG1602008T

Abstract

Informaciono-komunikacione tehnologije (ICT) u sve većoj mjeri preuzimaju i najvitalnije funkcije ljudske djelatnosti, pa tako i javnu upravu. Ovaj rad treba da ukaţe da sadašnji nivo razvoja javne uprave nije zadovoljavajući i neophodno je brţe uvoĊenje novih elektronskih servisa, nedupliranje nekih aktivnosti, te brţe uoĉavanje i rješavanje problema u vezi sa usklaĊivanjem pravnih propisa i racionalizacijom procedura kako bi rad javne uprave bio еfikаsniјi. Budući dа dјеlоkrug rada оrgаnа uprаvе оbuhvаtа gоtоvо svе sеgmеntе ţivоtа društvеnе zајеdnicе, bеz kvаlitеtnе јаvnе uprаvе kоја је spоsоbnа sprоvоditi оdlukе vlаsti društvо stаgnirа ili nаzаduје, stvаrа sе nеzаdоvоlјstvо grаĊаnа i privrednih subjekata, а pоslјеdicе sе оdrаţаvајu nа svа pоdruĉја društvenog ţivota.

Published

2017-02-17

Issue

Section

Чланци
link situs slot gacor terbaru Situs toto togel 4D Toto Situs agen toto togel 4D Situs toto togel terpercaya slot deposit pulsa bandar togel 4d bandar togel 4d situs togel slot bandar togel resmi bandar togel 4d slot online gacor bandar slot pulsa situs togel 4d situs togel macau bandar togel macau situs togel hk judi slot online situs toto togel 4d situs toto togel keluaran toto togel slot togel 4d situs toto togel toto togel resmi togel resmi 4d bandar togel 4d toto macau 4d bandar togel 4d slot deposit pulsa situs toto togel 4d situs togel terpercaya situs toto togel situs slot online situs togel 4d situs togel toto toto togel 4d slot togel 4d situs togel terpercaya togel toto slot bandar togel terpercaya toto togel situs toto 4d resmi situs togel toto 4d bandar toto macau terpercaya bo toto togel 4d resmi agen togel 4d