NOVI PRISTUP POSMATRANJU TEORIJE ORGANIZACIJE ZASNOVAN NA BAZAMA ZNANJA I SEMANTIĈKOM VEBU

##article.authors##

  • Mladen Radivojević

##article.abstract##

Da bi se efikasno vodila, bilo koja organizacija zahtijeva odreĊeni nivo poznavanja njenih osnovnih karakteristika i principa, a da bi efikasno mogli da je vode, menadţeri moraju imati odgovarajuća znanja za organizovanje, odluĉivanje i upravljanje. U ovom radu prezentujemo novi koncept primjene baza znanja i semantiĉkog veba za jednostavnije dolaţenje do neophodnih znanja onih koji odluĉuju. Ako ţele donosti kvalitetne odluke i obezbijediti konkurentsku prednost za svoj poslovni system u ovako izazovnom vremenu, oni moraju moći da veoma brzo doĊu do neophodnih znanja. Ovdje prezentujemo prijedlog novog rješenja zasnovanog na bazama znanja i semantiĉkom vebu, koji do sada nije primjenjivan u teoriji organizacije, a posebno ne na ovim prostorima. Ovakvo tehnološko rješenje moţe veoma brzo obezbijediti neophodna znanja svima onim koji odluĉuju. Da bismo pokazali kako taj koncept moţe da funkcioniše, bazu znanja smo aţurirali samo osnovnim znanjima iz teorije organizacije.

Downloads

##submissions.published##

2017-02-17

##issue.issue##

##section.section##

Чланци