ZAŠTITA PRAVA RADNIKA

##article.authors##

  • Brana Komljenović
  • Goran Komljenović

##article.abstract##

Institut zaštite prava radnika iz radnog odnosa propisan je Zakonom o radu i omogućava radniku da, ako doĊe do povrede nekog prava, zahtijeva njegovo ostvarivanje. Radnik koji smatra da mu je povrijeĊeno pravo iz radnog odnosa moţe da se obrati poslodavcu; pokrene postupak za mirno rješavanje radnog spora; podnese tuţbu nadleţnom sudu za zaštitu tog prava, ili pak da se obrati inspektoru rada radi zaštite prava iz radnog odnosa.

Downloads

##submissions.published##

2017-02-17

##issue.issue##

##section.section##

Чланци