KORUPCIJA U SVJETLU TRANZICIJSKIH I DEMOKRATSKIH PROCESA U BOSNI I HERCEGOVINI

Authors

  • Milanko Aladžić

DOI:

https://doi.org/10.7251/PMG1602012A

Abstract

Korupcija je stara koliko i organizovano ljudsko društvo i prisutna je u svim drţavama i sistemima i svi, sa manje ili više uspjeha bore se protiv ove pošasti. Nesporna je ĉinjenica da ona danas predstavlja jedno od gorućih pitanja modernog doba, kako razvijenih, tako i nerazvijenih zemalja. Nivo korupcije je razliĉit u svakom društvu. Razlika je samo u tome što se u razvijenim i pravno ureĊenim zemljama korupcija lakše kontroliše jer se vrši sistematska borba protiv nje, dok u zemljama u tranziciji, u kojoj se nalazi i Bosna i Hercegovina, ona je postala sastavni dio opšteg društvenog stanja i tzv. sistemska bolest odnosno izraz vladavine korumpirane politike. Zemlje u tranziciji su posebno osjetljive na korupciju, prvenstveno zbog toga što prolaze kroz fazu institucionalne rekonstrukcije, kada dolazi do bitnih izmjena pravila koja odreĊuju ponašanje ekonomskih i politiĉkih aktera u zemlji.95 Naime, u takvim zemljama dolazi do naglog napuštanja prethodnog društvenog sistema, prije nego što su izgraĊene i prihvaćene institucije novog društvenog sistema. Ovakva situacija, svakako, podstiĉe i stvara široke mogućnosti za korupciju jer javne instutucije ne funkcionišu prema jasnim i transparentnim pravilima i mehanizmima koji bi garantovali pozivanje na odgovornost pojedinaca i grupa.

Published

2017-02-17

Issue

Section

Чланци