TEORETSKE OSNOVE LIZINGA I NJEGOVA PRIMJENA NA PROSTORU BOSNE I HERCEGOVINE

Authors

  • Arnela Čatak

DOI:

https://doi.org/10.7251/PMG1602013C

Abstract

Ako u današnje vrijeme ţelimo poslovati na savremen naĉin, jedno od osnovnih pitanja koje postavi svaki generalni menadţer zajedno sa upravnim odborom kompanije je kako obezbijediti sredstva za nesmetano poslovanje, a da se pri tome ne ugroze likvidnost i solventnost preduzeća. Ĉesto je iz redovnog poslovanja jako teško obezbijediti finansijska sredstva, pa se ista pokušavaju pribaviti i iz drugih izvora kao što su kratkoroĉni i dugoroĉni izvori finansiranja, kao i iz nekih od specifiĉnih oblika. Jedan od specifiĉnih oblika jeste i finansiranje putem lizinga. Rijeĉ lizing (eng. leasing) je engleskog porijekla koja potiĉe od imenice „lease― što bi znaĉilo zakup ili najam. Lizing je u današnjem savremenom poslovanju sloţen, samostalan, raĉunovodstveni i pravni posao. Kod lizing finansiranja su uvijek tri subjekta u igri: dobavljaĉ opreme ili prodavac, lizing društvo (davalac lizinga) i primalac lizinga (korisnik predmetna lizinga). Nabavka osnovnih sredstava putem lizinga u odnosu na njihovu kupovinu daje primaocu lizinga odreĊene prednosti, ali ponekad moţe imati i negativan efekat za poslovanje.
Kao što je već pomenuto, u radu će biti dat kratak osvrt na kratkoroĉne i dugoroĉne izvore finansiranja, pojam lizinga, njegovu praktiĉnu primjenu, analizu boniteta klijenta i procjenu rizika, te prednosti i nedostatke lizinga.

Published

2017-02-17

Issue

Section

Чланци
link situs slot gacor terbaru Situs toto togel 4D Toto Situs toto togel 4D Situs agen toto togel 4D Situs toto togel terpercaya bandar togel terpercaya toto togel 4D agen togel terpercaya togel4D situs togel terpercaya KASKUSTOTO slot deposit pulsa bandar togel 4d bandar togel 4d situs togel slot bandar togel resmi bandar togel 4d slot online gacor bandar slot pulsa situs togel 4d situs togel macau bandar togel macau situs togel hk judi slot online situs toto togel 4d situs toto togel keluaran toto togel slot togel 4d situs toto togel situs togel 4d toto togel resmi togel resmi 4d bandar togel 4d toto macau 4d bandar togel 4d slot deposit pulsa situs toto togel 4d situs macau terpercaya situs togel terpercaya keluaran togel macau situs toto togel situs slot online situs togel 4d situs togel toto toto togel 4d slot togel 4d situs togel terpercaya togel toto slot