PRIMJENA STEĈAJA KOD PRIVREDNIH SUBJEKATA I ULOGA MARKETINGA

Authors

  • Duša Kovačević

DOI:

https://doi.org/10.7251/PMG1602014K

Abstract

Jedan od najvećih izazova za sve nacionalne ekonomije predstavlja rješenje problema zaposlenosti. Stoga su se vrlo ĉesto nastanak steĉaja i njegove reorganizacije, te razvoja usluţnog sektora vezivali za stvaranje novih radnih mjesta, kao najbolji naĉin za apsorbovanje viška radne snage i problema posrnulog privrednog subjekta. U toku posljednjeg perioda, kroz steĉaj i razvoj usluţnog sektora, postignuti su znaĉajni uspjesi prevazilaţenja problema posrnulih preduzeća, te ublaţene mnoge posljedice loše privatizacije i posljedice ratnih recesija, kao i podsticanje svakog ekonomskog oporavka. Zahvaljujući velikom znaĉaju advekatnog sprovoĊenja steĉaja i znaĉaju pravih usluga i njegovom velikom uĉešću u ekonomiji razvijenih zemalja, sve se više pojavljuju izazovi „pravovremenog steĉaja i usluţnog društva― i „usluţna ekonomija―. Ekonomska aktivnost društva determiniše prirodu naĉina na koji ljudi ţive i na osnovu ĉega se mjeri standard ţivljenja i privreĊivanja. Korišćenjem industrijskih privrednih modela za upravljanje usluţno zasnovanim korporacijama, stvara se tako mali uticaj, koliko i upotreba modela farme za voĊenje preduzeća. Aktivnosti povezane za primjenom znanja, primjenom vaţećih zakonskih propisa inovacijom i tehnologija pojavljuju se radi ispunjavanja društvenih i privatnih ciljeva.

Published

2017-02-17

Issue

Section

Чланци
link situs slot gacor terbaru Situs toto togel 4D Toto Situs agen toto togel 4D Situs toto togel terpercaya slot deposit pulsa bandar togel 4d bandar togel 4d situs togel slot bandar togel resmi bandar togel 4d slot online gacor bandar slot pulsa situs togel 4d situs togel macau bandar togel macau situs togel hk judi slot online situs toto togel 4d situs toto togel keluaran toto togel slot togel 4d situs toto togel toto togel resmi togel resmi 4d bandar togel 4d toto macau 4d bandar togel 4d slot deposit pulsa situs toto togel 4d situs togel terpercaya situs toto togel situs slot online situs togel 4d situs togel toto toto togel 4d slot togel 4d situs togel terpercaya togel toto slot bandar togel terpercaya toto togel situs toto 4d resmi situs togel toto 4d bandar toto macau terpercaya bo toto togel 4d resmi agen togel 4d