MONETARISTIĈKA TEORIJA

Authors

  • Sanita Marjanović

DOI:

https://doi.org/10.7251/PMG1602015M

Abstract

Monetarizam, kao škola makroekonomske misli, javlja se krajem ĉetrdesetih i polovinom pedeset-ih godina zahvaljujući radovima Miltona Friedmana koji je njen najznaĉajniji predstavnik.
Ono što je za sigurno obezbijedilo pobjedu monetarizma nad, ne samo kejnzijancima, već i ostalim makroekonomskim školama, jeste ĉinjenica da su upravo oni pruţili kreatorima ekonomske politike jednostavne ali i efikasne instrumente u ispitivanju ekonomskih ciljeva. Dokazali su da je inflacija veliki problem u privredi, da se moţe otkloniti ponudom novca koja je po njima bila najznaĉajniji instrument ekonomske politike.

Published

2017-02-17

Issue

Section

Чланци
link situs slot gacor terbaru Situs toto togel 4D Toto Situs agen toto togel 4D Situs toto togel terpercaya slot deposit pulsa bandar togel 4d bandar togel 4d situs togel slot bandar togel resmi bandar togel 4d slot online gacor bandar slot pulsa situs togel 4d situs togel macau bandar togel macau situs togel hk judi slot online situs toto togel 4d situs toto togel keluaran toto togel slot togel 4d situs toto togel toto togel resmi togel resmi 4d bandar togel 4d toto macau 4d bandar togel 4d slot deposit pulsa situs toto togel 4d situs togel terpercaya situs toto togel situs slot online situs togel 4d situs togel toto toto togel 4d slot togel 4d situs togel terpercaya togel toto slot bandar togel terpercaya toto togel situs toto 4d resmi situs togel toto 4d bandar toto macau terpercaya bo toto togel 4d resmi agen togel 4d