PRIMJENA FAZZY LOGIKE KOD RJEŠAVANJA PROBLEMA EKSPERTNOG SISTEMA

##article.authors##

  • Duška Straživuk

##article.abstract##

Fazzy logika je grana matematike koja se bavi nepreciznim podacima i problemima koji mogu da imaju više rješenja. Za razliku od bolove logike, koja je ugraĊena u raĉunare i koja poznaje samo odluke tipa taĉno-netaĉno, fazzy logika rješava probleme na naĉin koji više podsjeća na ljudsku logiku. Umjesto da se koristi samo binarno 1 i 0 kao odgovori, fazzy logika koristi ĉitav niz vrijednosti koje mogu da se naĊu izmeĊu tih vrijednosti. Fazzy logika se koristi za rješavanje problema ekspertnih sistema i sistema koji treba da daju odgovore na vrlo promjenjivim, nepostojanim i nepredvidivim uslovima.

Downloads

##submissions.published##

2017-02-17

##issue.issue##

##section.section##

Чланци