KOMPJUTERSKI VOĐENO DIZAJNIRANJE I IZRADA ZUBNIH NADOKNADA

##article.authors##

  • Ilija Šušić
  • Milica Tepšić
  • Milan Šušić

##article.abstract##

CAD/CAM (raĉunarom voĊeno dizajniranje / raĉunarom kontrolisana izrada) tehnologija u suštini omogućuje kreiranje dvodimenzionalnih ili trodimenzionalnih modela i njihovu materijalizaciju putem numeriĉki voĊenih mašina. Najvaţniji segment izrade zubnih nadoknada pomoću sistema koji koriste CAD/CAM tehnologiju, predstavlja premjeravanje preparacije zuba u ustima pacijenta ili na radnom modelu. CAD/CAM je akronim od engleskih rijeĉi computer-aided design/computer-aided manufacture, odnosno stomatološki raĉunarski podrţan dizajn i raĉunarski podrţana izrada inleja, onleja, krunica i mostova. U cilju efikasnijeg rada, smanjenja troškova, povećanja zadovoljstva kod korisnika-pacijenta i konaĉno ostvarenja profita, mnoge stomatološke ordinacije u svijetu su njihovu paţnju bile usmjerile na implementaciju savremenih IT rješenja u svakodnevnoj praksi. Pored specijalizovanih softvera za upravljanje ordinacijom, upravljanje zalihama i sliĉno ili hardvera poput upotrebe lasera u estetskoj stomatologiji ili intraoralnih kamera, u skorije vreme na znaĉaju dobija i primjena CAD/CAM tehnologije na polju protetike. Brojni istraţivaĉi su prezentovali razliĉite pristupe metodi 3D skeniranja preparacije zuba. Najvaţnije osobine zbog kojih su optiĉke metode izrasle u lidera 3D skeniranja su: visoka preciznost, široko polje i brzina skeniranja, kao i ergonomija samog instrumenta. U radu su prikazane prednosti korišćenja ove tehnologije, kao i zadovoljstvo pacijenata i stomatologa korišćenjem sistema kao: Cercon, Celay, Cerec, Lava, Everest, koji predstavljaju imperativ u savremenoj stomatologiji u kreiranju fiksnih nadoknada zuba.

Downloads

##submissions.published##

2017-02-17

##issue.issue##

##section.section##

Чланци