AGILNO PLANIRANJE I PROCJENJIVANJE

##article.authors##

  • Milenko Savić
  • Goran Marjanović

##article.abstract##

U današnje vrijeme, kako velike tako i male, firme traţe naĉine za kvalitetniji odgovor zahtjevima trţišta što ih tjera na uvoĊenje metodologija u voĊenju projekata. Prilikom uvoĊenja metodologija, firme bi, u stvari, htjele biti konkurentnije na trţištu i profitabilnije, a to se popularno danas naziva agilne firme.
Ako ţelimo da projekat ima imalo šansi za uspjeh, jedan od najbitnijih ĉinilaca za kojim moramo posegnuti je dobro razraditi metodologiju. Projektnih metodologija ima raznih, ugrubo ih moţemo podijeliti na dvije grupe: tradicionalna metodologija i agilna metodologija.

Downloads

##submissions.published##

2017-02-17

##issue.issue##

##section.section##

Чланци