LIGA NARODA – ZAĈETNIK INSTITUCIONALIZACIJE MEĐUNARODNIH ODNOSA

##article.authors##

  • Dejan Zeljić

##article.abstract##

Osnivanje Ujedinjenih nacija nije prvi pokušaj osnivanja svjetske mirovne organizacije. Budući da su bili pod utiskom zastrašujućih ljudskih i materijalnih gubitaka nakon Prvog svjetskog rata, politiĉari su se zauzimali za saradnju meĊu narodima i spreĉavanje ratova. Godine 1918. potpisano je primirje izmeĊu Njemaĉke i sovjetskih snaga, a da su se evropski drţavnici ponašali u skladu sa pravilima, do rata ne bi ni došlo. Tokom 1914. i 1915. godine strategija i vanjska politika se razrušila i svi su ţeljeli pobjedu, što je ostavilo malo prostora za diplomatiju i dovelo do rata. Svjetski rat je poĉeo kao kabinetski ali je on ispoljio SAD koje su stupile na meĊunarodnu scenu sa samopouzdanjem, snagom idealizma. SAD su ignorisale ravnoteţu snaga na kojoj su se zasnivali svi evropski sporazumi.

Downloads

##submissions.published##

2017-02-17

##issue.issue##

##section.section##

Чланци