Stavovi delinkvenata o ponašanju roditelja u periodu ranog djetinjstva

Authors

  • Tatjana Vujović
  • Mihajlo Mijanović

DOI:

https://doi.org/10.7251/SOCSR1306033V

Abstract

Glavni cilj ovog istraživanja bio je utvrditi faktore i strukturu faktora koji su doprinjeli javljanju maloljetničke delinkvencije. U tu svrhu poslužili su stavovi (iskazi) delinkvenata o ponašanju svojih roditelja u periodu ranog djetinjstva.U istraživanju je učestvovalo 115 maloljetnih delinkvenata starosne dobi od 15 do 18 godina. Roditeljsko ponašanje procjenjivano je na osnovu samoiskaza njihove djece. Maloljetni delinkventi su ocjenjivali ponašanje svojih majki i očeva putem specijalno konstruisanog upitnika. Na osnovu rezultata dobivenih putem faktorske analize, te ortogonalne rotacije faktora (Varimax Kajserove normalizacije),može se konstatovati, zaključiti, pa i generalisati da je agresivnost oca, emocionalno zanemarivanje od strane majke i nekonzistentan disciplinski stil majke primarni faktori u javljanju maloljetničke delinkvencije.

Published

2013-12-01