Medijsko modelovanje kulturnog identiteta

Authors

  • Biljana Kovačević

DOI:

https://doi.org/10.7251/SOCSR1306066K

Abstract

Savremeno društvo propagira identitet koji je fleksibilan, podložan trendovima i slici svijeta koju stvaraju mediji. Mediji zauzimaju sve veću ulogu u oblikovanju ljudi, a posebno mladih jer su oni jedan od najvažnijih konzumenata sadržaja koji se plasira u medijima. Mladi postaju samo jedno od sredstava manipulacije kontrolisanih od strane medija i kao takvi savršena su meta za oblikovanje. Stil života kakav propagira mejnstrim (main stream) kultura postao je opšte prihvaćen, jer je usko vezan uz potrošačko društvo i kapitalizam koji je postao svakodnevica. Globalizacija medijske industrije donijela je negativne promjene kada je u pitanju kvalitet medijskog sadržaja kao što su globalizacija ukusa i unifikacija proizvoda, što je posljedica komercijalizacije i monopolizacije u sferi distribucije medijskih sadržaja. Ličnost modernog doba je neka vrsta „elektronske individue“ čiji identitet oblikuju mediji. Tome su naročito doprinijeli tehnološki napredak i profitabilnost kao temeljna logika kapitala. Kako mediji nisu pasivni odraz društva, već njegov aktivni i dinamički činilac, važno je proučavati povratni uticaj masovnih medija na društvo. Cilj svakog društva trebalo bi da bude stvaranje medijski osviještenog pojedinca koji bi kao posmatrač masovne kulture kritički posmatrao njene oblike. Na taj način pojedinac postaje aktivni član društva koji se promišljeno koristi oblicima masovne kulture, a sve sa ciljem postizanja progresivne društvene promjene.

Published

2013-12-01