Obrazovanje kao mehanizam socijalnog uključivanja - Uloga obrazovanja u smanjivanju rizika od socijalne isključenosti -

Authors

  • Dušanka Slijepčević

DOI:

https://doi.org/10.7251/SDSR1611093S

Abstract

Autor se u radu bavi razmatranjem društvenog uključivanja, kao
preduslova za optimalno zadovoljavanje ljudskih potreba (od biloških
do socijalnih), odnosno mehanizama kojima pojedinci i društvene
grupe bivaju uključeni u šire društvene zajednice, a što im daje
prava i mogućnosti da ostvare integraciju u jednom ili više društvenih
sistema (demokratsko – pravni, radno – tržišni, sistem socijalne
pomoći, porodični sistem i sistem lokalne zajednice). Dimenzija socijalnog
uključivanja (obrazovanje, zapošljavanje, zdravstvo i sl.) na
koju će analiza autora biti orijentisana je obrazovanje, budući da
uključivanje u obrazovni sistem (bilo kao učitelj ili profesor, bilo kao
učenik ili student) znači učestvovati u „socio-političkom kontekstu“.
Stoga će se ukazati i na povezanost obrazovanja sa ekonomskim (zaposlenost)
i socio-kulturnim (socijalna inkluzija) prostorom, kako bi
se naglasila važnost uključivanja kroz sva tri pomenuta prostora, u
cilju smanjenja rizika od socijalne isključenosti i njenog prevazilaženja.
Zbog toga su inkluzivno obrazovanje i cjeloživotno učenje, kao
mehanizmi socijalnog uključivanja i smanjivanja rizika od socijalne
isključenosti, glavna pretpostavka od koje se u radu polazi.

Published

2017-11-13