GLOBALIZACIJA, LOKALIZACIJA, (RE)NACIONALIZACIJA

Authors

  • Gabriele Klein

Abstract

Ovaj tekst fokusira se na fudbal kao pokretnu kulturnu praksu,
koja se razvija i širi u polju napetosti između globalizacije, lokalizacije i
(re)nacionalizacije, iz čega i proizlazi njena dinamičnost. U ovom tekstu biće
razmatrana uporišta ovog polja napetosti.