UTICAJ IDEOLOGIJE NA ISTRAŽIVANJE KLASNO-SLOJNE STRUKTURE

Authors

  • Lazo Ristić

Abstract

Ideologija je bitna determinanta socioloških istraživanja. Uticaj
ideologije posebno je prisutan kod istraživanja klasno-slojne strukture društva. Ovaj
uticaj najbolje se može prikazati na primjeru naših sociologa. Oni su polazili od
pretpostavke da je moguć razvoj prema besklasnom komunističkom društvu. U skladu
sa takvom pretpostavkom stvarali su manje ili više razvijene teorijsko-hipotetičke
okvire za istraživanje klasno-slojne strukture društva, sa visokim stepenom opreza s
obzirom na snažno prisustvo ideološkog mišljenja. U situaciji premoći ideološkog
mišljenja naši sociolozi su morali razvijati strategiju kako promovisati naučno
mišljenje. Danas je sociologija takođe u nezavidnom položaju. Opterećena je
neoliberalnom ideologijom koja društvo ne vidi kao poseban entitet. Sociolozi su
potisnuti u drugi plan da bi se ideologija onih koji imaju trenutnu društvenu moć
mogla realizovati.