PRAKTIKOVANJE NEKONVENCIONALNE MEDICINE U SUOČAVANJU SA PANDEMIJOM KOVID-19 U FEJSBUK GRUPI „HOMEOPATIJA, POLJSKA – KLASIČNA, KLINIČKA, DETOKSIKACIJA“

Authors

  • Michalina Trochimowicz Society & Cognition Unit Univerzitet u Bjalistoku Poljska
  • Ewa Dąbrowska Prokopowska Institut za sociologiju Univerzitet u Bjalistoku Poljska

DOI:

https://doi.org/10.7251/SOCSR2323025T

Abstract

Prema međunarodnoj studiji3, popularnost alternativne medicine značaj- no je porasla u posljednjih 30 godina u većini zapadnih zemalja. Pan- demija Covid-19 i okolnosti povezane s njom uslovili su značajno pove- ćanje upotrebe ne-medicinskih praksi. Vrijeme pojavljivanja pandemije Covid-19 dodatno je pogoršalo negativna ljudska iskustva rada u društvu rizika. Kako bi smanjili ove strahove, sve više ljudi se okreće alternativnoj medicini. Ljudi sve više počinju sami tražiti medikamente i preventivne mjere, pri čemu su ovdje važni emocionalni aspekti percepcije pandemije i sve veća medijatizacija, ali i loše stanje zdravstvene zaštite u Poljskoj. Tekst je analiza rezultata istraživanja provedenog na Facebook grupi „Home- opatija Poljska - klasična, klinička. Detoksikacija“. Grupa je zatvorena, u kojoj svaki član mora biti uključen da bi učestvovao. Ovo omogućava analizu grupe ljudi koji koriste nemedicinske prakse, a ne samo deklarisa- nje ovih aktivnosti. Ovaj članak pokušava analizirati fenomen nekonven- cionalne medicine i njene društvene posljedice na primjeru homeopatije. Dodatni veoma važan faktor, čiju smo korelaciju odlučili da istražimo, jeste nivo vjerovanja i magijske prakse korisnika homeopatije.

Downloads

Published

2023-08-26