NEZAVISNI KANDIDATI U IZBORNOM PROCESU

Authors

  • Nusret H. Hamidović

DOI:

https://doi.org/10.7251/SVR1307105H

Abstract

Demokratizacija društva na prostorima Bosne i Hercegovine, započetadevedesetih godina prošlog vijeka, donijela je razvoj drugog i drugačijeg mišljenjai formiranja političkih subjekata koji su se takmičili na izborima. I pored nesretnihdogađanja, koji su se dogodili u prvoj fazi uvođenja višestranačja, demokratizacija serazvijala uporedo sa razvojem političkih subjekata. Slabljenje nacionalnih političkihsubjekata traje postepeno, a na račun toga nastajaju nove političke stranke i ohrabrujuse pojedinci za kandidovanje na izborima. Lokalni izbori su posebno značajni zafunkcionisanje stvarne vlasti, koja je u neposrednom kontaktu sa građanima, te je velikaodgovornost pojedinaca da se kandiduje za lokalne izbore. Takve kandidate nazivajunezavisnim i odgovorni su biračima koji su ih birali.Na lokalnim izborima održanim u oktobru 2012. godine, prema podacimaCentralne izborne komisije BiH, uslove su ispunili i bili ovjereni sljedeći kandidati: 279za redovni postupak i 51 ovjereni nezavisni kandidat za popunu garantiranih mandataza pripadnike nacionalnih manjina.2 Ovaj rad je rađen na osnovu planirane i provedenekampanje nezavisnih kandidata za načelnika i vijećnike općine Sapna, te analizeostvarenih rezultata ovih kandidata na lokalnim izborima 2012. godine.

Published

2013-10-01

Issue

Section

Чланци