ВЕЛИКЕ СИЛЕ И ЊИХОВ УТИЦАЈ НА МЕЂУНАРОДНЕ ОДНОСЕ

Authors

  • Драган Радишић

DOI:

https://doi.org/10.7251/SVR1307117R

Abstract

Савремени свет се развија у знаку новог светског поретка,кога обележавају нови односи снага најважнијих актера, униполарност, различитенесигурности, глобализација, али и фрагментација, локализација, нови региона-лизми и регионализације. Нови светски поредак, као савремено раздобље развојамеђународних односа у свету, несумњиво пролази нову фазу. У њој је присутнаинтензивна променљивост међународног и геополитичког положаја, економскихи безбедносних политика и спољнополитичких оријентација појединих држава,које још увек чине најзначајније актере светског поретка и чије постојањедефинише међународни систем и међународне односе. Циљ овог рада је истицање улоге великих сила на међународне односе сатежиштем на САД, као једину, стварну суперсилу у свету, и њен доминантниутицај на међународне односе.

Published

2013-10-01

Issue

Section

Чланци