POLITIKA USLOVLJAVANJA U MEĐUNARODNIM ODNOSIMA – SLUČAJ EVROPSKA UNIJA

Authors

  • Ljiljana Aulić

DOI:

https://doi.org/10.7251/SVR1307142A

Abstract

U radu se teži sagledavanju politike uslovljavanja u međunarodnimodnosima od strane subjekata međunarodnog sistema, pozicioniranih na osnovunjihove moći. Polazna tačka uslovljavanja država je svijest i faktička moć, izražena naosnovu ekonomskog i vojnog potencijala međunarodnog subjekta. Pritisak koji se vršipri donošenju odluka u međunarodnim odnosima varira, od sfere uticaja2 međudržavama, do međunarodnih organizacija i institucija.Evropska unija prema Bosni i Hercegovini ispoljava kontinuitet politike uslovljavanja,koja prije ili kasnije, stezanjem ekonomskog i političkog obruča ili davanjemnovca iz evropskih fondova, ne daje mogućnost alternative na evropskom putu.Determinisanost predmeta istraživanja politike uslovljavanja treba shvatiti kaopokretač promjena, čiji se intenzitet mijenja uz pomoć nagrade i kazne. Kroz praktičneprimjere rad će odgovoriti na pitanje politike uslovljavanja Evropske unije prema Bosnii Hercegovini, što je u domenu međunarodnih odnosa i evropskih integracija.

Published

2013-10-01

Issue

Section

Чланци