„ŠOK TERAPIJA“ NAOMI KLAJN I “PROPAGANDNI MODEL” KONTROLE MEDIJA NOAMA CHOMSKOG I EDWARDA HERMANA

Authors

  • Besim Spahić

DOI:

https://doi.org/10.7251/SVR1307154S

Abstract

Rad je svojim velikim dijelom, zasnovan na razmišljanjima iteorijama jednog od vodećih autora, lingvista i politologa na svijetu, Noama Chomskog.Iako je Chomsky danas poznat kao kontroverzni politički aktivista, pokušaćemo, umjeri u kojoj je to moguće, njegova politička shvatanja staviti u drugi plan i višebazirati na njegovo poimanje medija i njihove uloge u savremenom demokratskomsvijetu. Zbog toga u središte pozornosti rada stavljamo njegovu teoriju „Propagandnogmodela“, kroz filtere koje je ova teorija razvila, koncentrirajući se najviše na onajaspekt koji se tiče uticaja kapitala na trendove koje prate masovni mediji. Odnosno,način na koji kapital, kroz ruke vlasnika, kontroliše i određuje koje vijesti su podobneza objavljivanje, a koje informacije trebaju biti iskrivljene, marginalizirane, pa čakizostavljene u cilju promovisanja određene vrste razmišljanja koja ide u korist grupekoja posjeduje kapital.

Published

2013-10-01

Issue

Section

Чланци