ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ КАО ПРЕДУСЛОВ УСПЈЕШНОГ ПОСЛОВАЊА

Authors

  • Ружица Ђервида

DOI:

https://doi.org/10.7251/SVR1307196DJ

Abstract

Односи с јавношћу треба да брину за друштвено одговорнопонашање предузећа и да буду у добрим односима с јавношћу. Да би предузећаопстала и била конкурентна морају да се прилагођавају захтјевима глобалногтржишта. Све те промјене која предузећа усвајају одражавају се директно илииндиректно на резултате пословања. Јавност од предузећа очекује да се понашајуодговорно према окружењу, јер у супротном предузећа могу доживјети разненепријатности које се негативно одражавају на пословање. Управо ту се и огледазначај ове професије и улоге ПР стручњака у предузећу. Односи с јавношћу требада раде на стварању и одржавању добрих односа са окружењем, а који сепрвенствено одвијају кроз двосмјерну комуникацију.

Published

2013-10-01

Issue

Section

Чланци