SPOLJNA TRGOVINA BOSNE I HERCEGOVINE I PROŠIRENJE EVROPSKE UNIJE

Authors

  • Milenko Krajišnik

DOI:

https://doi.org/10.7251/SVR1307230K

Abstract

Bosna i Hercegovina je mala otvorena ekonomija u kojoj spoljnatrgovina ima izuzetnu važnost za njen ekonomski razvoj. Jedan od najvažnijih trgovinskihpartnera Bosne i Hercegovine je Republika Hrvatska, dvadeset osma članicaEvropske unije. Dakle, Bosna i Hercegovina se od ulaska Hrvatske u Evrоpsku unijugraniči sa ovom najvećom ekonomskom integracijom u svijetu sa kojom je i do sadaimala najintenzivniju spoljnotrgovonsku razmjenu. Bosna i Hercegovina je članicaCEFTE od 2006, zone slobodne trgovine, u kojoj su još: Srbija, Makedonija, CrnaGora, Moldavija, Abanija i UNMIK Kosovo i u kojoj je bila Hrvatska do ulaska uEvropsku uniju. Unutar CEFTA-e Bosna i Hercegovina je najviše trgovala upravo saRepublikom Hrvatskom. Trgovinski odnosi ove dvije zemlje će se promijeniti zbogtoga što je Hrvatska izašla iz CEFTA-e i ušla u Evropsku uniju.Ovaj rad se bavi analizom spoljne trgovine Bosne i Hercegovine i njenimtrgovinskim odnosima sa susjednom Republikom Hrvatske i sa Evropskom unijom prijei poslije proširenja, kao i mogućim posledicama koje će uslediti proširenjem Evropskeunije. Metodom analize i sinteze pokazan je značaj spoljne trgovine za Bosnu iHercegovinu i osnovne karakteristike te trgovine. Primjenom specifičnih modela mjerenjakoncentracije i komparativne metoda analizirana je pozicija Bosne i Hercegovineu spoljnotrgovinskim odnosima i ukazano na moguće promjene koje će uslijediti nakonposlednjeg proširenja Evropske unije. Analiza pokušava ukazati na izazove kojekompanijama iz BiH donosi primjena novih pravila u trgovini sa najznačajnijimspoljnotrgovinskim partnerom.

Published

2013-10-01

Issue

Section

Чланци