SAVREMENO PROMIŠLJANJE EKOLOŠKE POLITIKE UZ OSTVARIVANJE ODRŽIVOG RAZVOJA

Authors

  • Đoko Slijepčević
  • Mladen Ivanić

DOI:

https://doi.org/10.7251/SVR1307247S

Abstract

Početna (najranija) saznanja o prirodnoj sredini, odnosno ekološkimprocesima i zakonitostima, vezuju se za daleku istorijsku prošlost razvojaljudskog društva, tj. za čovjekovo otpočinjanje značajnijeg korišćenja prirodnih resursa.Međutim, ozbiljnije interesovanje naučne zbilje za svestranije tretiranje ove problematikeposebno se intenzivira posljednjih decenija proteklog (XX) stoljeća, kada opsegekološke degradacije prirode i globalnog ekološkog „sunovrata“ Zemlje, uzrokovanogsve većim i nekontrolisanim tehnološkim napretkom, praćenim sve bržim rastomproizvodnje, poprima gotovo pogubne razmjere. Stoga u ovom radu izlažemo osnovneaspekte ekološke problematike i ostvarivanja tzv. održivog razvoja. Naime, kreiranje iprovođenje koncepta održivog razvoja podrazumijeva iznalaženje kompromisnog, (tj.skladnog) odnosa u očuvanju i ekološkoj zaštiti prirodnog bogatstva, uz istovremenoostvarivanje odgovarajućeg privrednog rasta i opštedruštvenog napretka i razvoja ubudućnosti.

Published

2013-10-01

Issue

Section

Чланци